Polityka prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.
Obowiązek informacyjny dot. danych osobowych
Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe ? Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zamówieniami, złożonymi poprzez naszą stronę internetową lub w kontakcie telefonicznym.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych, jest COLORADO s.c., ul. Daszyńskiego 14 Ł, 57-300 Kłodzko
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o swoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@colorado.info.pl adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Daszyńskiego 14 Ł, 57-300 Kłodzko
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez COLORADO s.c. ?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
• zawarcia i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,
• obsługi zamówień, które do nas kierujecie (np. przez formularz zamówienia lub telefonicznie),
• kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
• obsługi ewentualnych reklamacji,
• przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych – zgodnie z obowiązującym prawem,
• prowadzenie działań marketingowych,
• windykacja należności,
• wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
• udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa,
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?
Wymagamy podania danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Państwem umowę – zrealizować Państwa zamówienie.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Kto poza Colorado s.c. ma dostęp do Państwa danych osobowych ?
W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
• podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze,
• podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy,
• organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne na podstawie przepisów prawa.

Prawa podmiotów danych
Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Colorado s.c., przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Colorado s.c. przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych.