Rodzaje literackie – liryka, epika, dramat

129,50 

LED, czyli liryka, epika i dramat.

Rodzaje literackie pomagają usystematyzować literaturę, tak aby można ją było analizować lub szybciej odnaleźć konkretny tytuł.

Rodzaje literackie można określić mianem sposobu/metody klasyfikacji dzieł literackich z uwagi na formę oraz budowę utworu. Aktualnie obowiązujący podział wywodzi się z tradycji antycznej Grecji, który pozwala na analizę dzieł literackich bez względu na epokę oraz miejsce powstania. Wyróżnia się trzy główne rodzaje (dramat, liryka i epika).

Zestaw zawiera:

– nazwy rodzajów literackich: liryka, epika, dramat,

– cechy rodzajów literackich,

– nazwy gatunków literackich,

– tytuły lektur obowiązkowych (egzamin ósmoklasisty),

– autorów,

– symbole;

Jak używać?

POMYSŁ 1.

Zestaw rozkładamy z całą klasą. Uczniowie najpierw dopasowują cechy do odpowiednich rodzajów literackich. Następnie do każdego rodzaju dopasowują tytuły lektur, ich autorów i gatunek literacki (uwaga na gatunki synkretyczne). Na końcu dodają symbole. Możemy również poprosić uczniów o podanie cech poszczególnych gatunków i uzasadnienie powiązania symbolu z lekturą.

POMYSŁ 2

Zaczynamy od wyboru tytułu lektury. Możemy uczniów podzielić na grupy, każda grupa losuje element z tytułem. Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie wylosowanej lektury do odpowiedniego rodzaju, gatunku oraz wybranie symboli związanych z treścią lektury i uzasadnienie wyboru.  W dalszej części lekcji uczniowie mogą wypisać, np. bohaterów, sporządzić ramowy plan wydarzeń, określić motywy literackie pojawiające się w utworze – w zależności od tego, co chcemy utrwalić, powtórzyć.

 

Może spodoba się również…